Likumdošana

Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=98236

Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu http://www.likumi.lv/doc.php?id=41774&from=off

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=41774&from=off

Tabakas uzraudzības valsts programma 2006. – 2010.gadam
(informatīvā daļa) http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/17cb8c1218bf81cdc2257313001f391a/$FILE/Tabakas_Uzr_programma.pdf

Alkoholisko dzērienu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=41774&from=off

Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=71955&from=off

Advertisements
%d bloggers like this: